Ved refinansiering vil du ta opp nye lån for å betale ned på gammel gjeld. På denne måten kan du få samlet alt av lån og kreditter på ett sted. Når alt er samlet hos én bank, vil du spare renteutgifter. Har du fem kredittkort og ett forbrukslån vil du betale renter til seks ulike aktører. Samler du alt dette i ett lån, vil du kun betale renter til én. Renten du får tilbud om vil gjerne være lavere også. Renten på kredittkort ligger ofte rundt 20 %, mens refinansieringslån kan være under 10 %.

Hvem kan refinansiere

Refinansiering er et tilbud både privatpersoner og bedrifter kan benytte seg av. Så lenge du har likviditet kan du få innvilget en gigantisk refinansering. Hvor mye gjeld du kan få samlet avhenger av hvor bra kredittscore du har, og om du har eiendeler banken kan ta pant i. Ønsker du å refinansiere, kan du gjøre dette på ulike måter. Du kan ta opp lån med sikkerhet i eiendeler du har, eller du kan ta opp et usikret lån. Renten på lån med sikkerhet vil være lavere enn renten på lån uten sikkerhet.

 • Samle usikrede lån og kreditter i et større lån
 • Samle all gjeld i boliglånet
 • Reduserte renteutgifter ved færre kreditorer

Fordeler med refinansiering

Samler du alle lån og kreditter du har på ett sted, vil du få en mer oversiktlig økonomi. Du vil ideelt sett kun ha én bank å forholde deg til, og ett lån å betale ned. På denne måten vil du redusere renteutgiftene betraktelig. Rentene på et kredittkort kan være noen hundre kroner i måneden. Har du flere kort blir renteutgifter alene flere tusen kroner i året. Ved å samle gjelden, reduserer du antall aktører du betaler renter til. Du vil også kunne få tilbud om en lavere rente. Hvis du refinansierer boliglånet, vil du få den desidert laveste renten.

 • Redusere utgiftene til nedbetaling av gjeld
 • Korte nedbetalingstiden
 • Bedre oversikt over økonomien

Konsekvenser av gjeldsregistret

Usikret gjeld er den gjeldsposten som har økt mest og raskest i Norge de siste årene. For å stanse denne utviklingen, ble innføring av gjeldsregister satt i gang. Med dette registrert kan både banker og privatpersoner se hva slags gjeld som er registrert på vedkommende. Når du søker om lån, vil bankene automatisk få tilsendt denne informasjonen. Dette har gjort søkeprosessen mer oversiktlig, og bankene kan gjøre en grundigere vurdering før nye lån blir innvilget. Det har derimot også blitt vanskeligere å få innvilget nye lån, og flere opplever å få avslag.

 • Bedre oversikt over all gjeld
 • Raskere behandling av lånesøknader
 • Færre får innvilget mer gjeld enn hva de kan betjene

Hovedregelen er at du ikke kan få innvilget mer lån enn fem ganger årsinntekten. Søker du lån som enslig, vil kun din personlige årsinntekt bli medregnet. Søker du sammen med noen, vil den samlede årsinntekten bli lagt til grunn. Skal dere for eksempel kjøpe hus sammen, vil du få innvilget lån tilsvarende fem ganger husstandens årsinntekt. Du må også huske på at det er rammen på kredittkort som blir regnet som gjeld. Har du kredittkort med en ramme på 10 000 kroner, men har kun benyttet deg av 2 000 kroner, vil du ha registrert en gjeld på 10 000 kroner.

Refinansiering med forbrukslån

En mulighet for refinansiering er å samle flere små lån og kreditter i et større forbrukslån. Et forbrukslån kan du søke om uavhengig av hva du trenger penger til. Dette er et usikret lån hvor en selv bestemmer hvordan pengene skal disponeres. Når du søker om forbrukslån for å samle andre lån må du oppgi hvor mye du ønsker å samle. På denne måten sikrer du at en søker om høyt nok beløp. Bankene vil også få informasjon om at du ikke skal ta opp mere lån, men samle det du har og ikke øke gjeldsgraden.

Samle gjeld i boliglånet

Eier du en bolig, kan du refinansierer lån med sikkerhet i boligen. Når du gjør dette, vil du samle alle lån og kreditter i boliglånet. Du kan enten øke boliglånet tilsvarende, eller du kan ta opp et lån med sikkerhet i boligen. Øker du boliglånet vil du få samme rente som lånet har i dag. Men du vil også måtte betale på lånet betydelig lenger. Nedbetalingstiden på boliglån ligger som oftest rundt 20 år. Selv om du har lav rentesats på dette lånet, vil du likevel betale betydelig mye i renter. Dette da du betaler over såpass lang tid.

 • Få samme rente som boliglånet
 • Lenger nedbetalingstid

Selv om rentene på boliglånet er betydelig lavere enn renten på forbrukslån, kan du ende opp med å betale mer. Hvor mye du betaler i renter avhenger av hvor høy rentesats du har. Og hvor lenge du betaler renter. Forbrukslån har som hovedregel en nedbetalingstid på 5 år, mens boliglånet er opp til seks ganger lenger. Så når du skal bestemme hvilken måte du vil refinansiere på, må du være bevisst på dette. Selv om boliglånet på papiret er billigere, kan du ende opp med å betale mer, ved å samle lånene i boliglånet.

Kutt renteutgiftene

Når du samler flere små lån i et større lån, unngår du å betale flere små beløp til flere banker. På denne måten kan du betale mer inn på ett lån, og dermed betale ned raskere. Når du refinansierer, vil du gjerne få tilbud om lavere rente. På denne måten kan du betale mer i avdrag, og lånet blir da nedbetalt raskere. Det er slik du kutter utgiftene i det lange løp. Hva lånet vil koste totalt, avhenger av hvor mye du låner. Også hvor mye du må betale i renter og avgifter.

Ofte stilte spørsmål

Hvor høye renter kan jeg forvente?

Dette avhenger av hvor og hvordan du samler lån og kreditter. Tar du forbrukslån vil rentene som oftest ligger mellom 10 % og 15 %. Det er bankene som avgjør hvilket rentenivå du vil bli tilbudt. Dette bestemmes av hvilken kredittscore du har, hvordan bankene vurderer den, og hvor høy risiko det utgjør for banken.

Hvordan kan jeg samle kredittkort?

Har du flere kredittkort kan alle disse samles i et større lån. Dette kan være et forbrukslån, boliglån eller rammekreditt. Prosessen er lik uansett hvilket lån du søker om. Har du rammekreditt kan du søke om å øke denne, og bruke det gjenstående til å betale ut kredittkort. Forbrukslån må du søke i banken om.

Hvor mye kan jeg spare?

Dette avhenger av hvor mye du har i gjeld fra før, og hvordan det refinansieres. Hvor lang tid du bruker på å betale ned lånet spiller også inn. Den totale kostnaden vil variere ut i fra hvor mye du har lånt. Samt hvor mye du betaler i renter, og hvor lenge du må betale på disse.

Print Friendly, PDF & Email

Written by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *