Refinansiering forklart: Fra A til Å

Refinansiering av lån er enkelt forklart å ta opp nytt lån, for å betale gamle. Da samler du alle utgifter til betjening av gjeld i en post, og får ned kostnadene. Dinside melder om flere banker som nå setter ned renten for å hjelpe forbrukere. Ved å samle lånene i et lån med lavere rente, vil du få ned kostnadene. Både det du betaler hver måned, og den totale summen, blir påvirket av renteendringer. Har du derfor mange smålån og kreditter med dyre renter, lønner det seg å samle disse.

Hvordan søke om refinansiering

Søk refinansiering på nett på samme måte som andre lån. Ønsker du lån for å samle annen gjeld, kan det være en fordel å sammenligne de ulike tilbudene. Gjør du dette, øker du sjansen for å få et godt tilbud. Dette er garantert å spare deg for renteutgifter. Hvis du kun søker én bank, er det også større sannsynlighet for avslag. Ved å benytte deg av en samleside, sparer du både tid og penger. Du sender kun én søknad, som de distribuerer videre til sine samarbeidspartnere. Du får tilbudene samlet her, slik at du enkelt kan sammenligne.

Banker som tilbyr refinansiering

De fleste banker tilbyr i dag en form for lån til refinansiering. Hos banker som Bank Norwegian og KomplettBank, som er forbruksbanker, kan du søke om forbrukslån. Dette er et lån uten sikkerhet, som har høyere rente. Her disponerer du selv slik du ønsker. Du kan for eksempel bruke forbrukslån til ferier, oppussing, eller samle kreditter og smålån. De tradisjonelle bankene som DNB og Sparebanken tilbyr også slike lån. Her kan du også søke om å samle gjeld i boliglånet. Dette vil gi en lavere rente, men lenger nedbetalingstid enn forbrukslån.

Samle smålån og kredittkort

Har du mange smålån eller kredittkort, vil det lønne seg å samle disse i ett. Kredittkort har ofte en effektiv rente på over 20 %. De dyreste forbrukslånene ligger på rundt 15 % effektiv rente, etter dagens satser. Det er også nye regler om hvor lang nedbetalingstid bankene kan tilby. Hovedregelen er at du ikke skal betale på forbrukslån og annen usikret gjeld, i mer enn 5 år. Ved refinansiering kan du få innvilget opp mot 15 år. Dette er likevel ikke anbefalt. Kredittkort skal som hovedregel også nedbetales på 5 år.

Reduser de totale kostnadene

Formålet med å samle lån og kreditter i ett større lån, er å redusere utgiftene til renter. Et eksempel er om du har fem ulike kredittkort, med 20 % rente på alle. Utgiftene til disse alene vil da løpe over 1 000 kroner i måneden. Dette blir mye i løpet av et år. Hvis du i tillegg kun har muligheten til å betale minstebeløpet hver måned, vil det ta lang tid å nedbetale kreditten. Samler du disse i ett lån, vil du for det første få en lavere rentesats. Dette frigjør kapital til avdrag, og lånet vil bli nedbetalt fortere.

Bli raskere gjeldfri

Når du reduserer hvor mye du betaler i renter, øker du også hva du kan betale i avdrag. Det er hvor mye avdrag du betaler hver måned, som avgjør hvor lang tid det tar å nedbetale. Før du søker om lån, kan du bruke en lånekalkulator. Dette for å se hvor mye det vil koste hver måned. For å bli gjeldsfri fortest mulig, er det anbefalt å ikke kutte ned mer enn nødvendig. Har du muligheten til å betale like mye som i dag, vil du se at lånet kan betales ned mye fortere.

Hjelpemidler for å beregne kostnaden

For å se hvor mye det vil koste i måneden å refinansiere gjelden, kan du benytte deg av en lånekalkulator. Der fyller du inn hvor mye du trenger å låne. Du justerer deretter nedbetalingstiden, for å se hvor mye det vil koste månedlig. Du kan også bruke en kalkulator som sammenligner dagens utgifter, med utgiftene til det nye lånet. Da kan du se hvor mye du vil spare på å refinansiere. Disse hjelpemidlene er lett tilgjengelig på nett. De aller fleste banker har en form for lånekalkulator integrert i sine lånesøknader.

Ulike muligheter for refinansiering

Lån og kreditter kan samles på flere forskjellige måter. Du kan for eksempel søke om å øke rammen på boliglånet. På denne måten kan du få all usikret gjeld, inn i dette ene lånet. Boliglån har en lavere rente. Denne er nå rekordlav, med flere banker som tilbyr under 1,5 % rente. Hvis du ikke har mulighet til dette, kan du søke forbrukslån. Disse lånene disponerer du fritt selv, og det kreves ingen sikkerhet. Rentene er høyere på disse lånene. Dette for å kompensere for den økte risikoen bankene tar.

Betale ekstra

Når du samler lån og kreditter, er det en fordel å velge et nytt lån du vet du kan betjene. Det er bedre å få en litt lavere månedskostnad, enn å ikke ha muligheten til å betjene lånet. Kan du betale mer, står du fritt til å gjøre dette. Alt ekstra som betales inn, går direkte til avdrag. Om du har muligheten til å betale noen hundre kroner mer hver måned, vil dette gå direkte til nedskriving av lånet. Dette vil korte ned nedbetalingstiden, og samtidig redusere de totale kostnadene.

Søk flere banker for å få bedre tilbud

Søker du lån flere steder, har du større sannsynlighet for å få dette innvilget. De ulike bankene vurderer etter forskjellige kriterier. Avslag i en bank, betyr ikke avslag hos alle. De ulike bankene kan også komme med forskjellige tilbud. Dette siden de opererer med ulike renter og gebyrer. Hvor mye det koster å opprette et lån, varierer også fra bank til bank. Når du søker flere, kan du sammenligne de ulike tilbudene. På denne måten finner du det som er mest gunstig for deg selv. Hovedsakelig med tanke på effektiv rente og totale kostnader.

Derfor lønner det seg

Har du mange smålån og kreditter, lønner det seg å refinansiere. Da får du samlet alle utgiftene til lån på ett sted. Når du får gjort dette, kan du altså redusere disse utgiftene. Slik kan du spare en selv for flere tusen kroner i året. Det er også slik mulig å få nedbetalt lånet raskere. Har du flere kredittkort, vil det også bli mer oversiktlig. Summen du betaler hver måned vil forbli den samme. Slik blir den private økonomien mer oversiktlig. De månedlige utgiftene til nedbetaling av gjeld blir slik forutsigbare.

https://nearadio.no/samle-lan-og-forbruksgjeld-med-refinansiering/19.23765

Med refinansiering av dyre lån kan du få billigere rente

Ved refinansiering vil du ta opp nye lån for å betale ned på gammel gjeld. På denne måten kan du få samlet alt av lån og kreditter på ett sted. Når alt er samlet hos én bank, vil du spare renteutgifter. Har du fem kredittkort og ett forbrukslån vil du betale renter til seks ulike aktører. Samler du alt dette i ett lån, vil du kun betale renter til én. Renten du får tilbud om vil gjerne være lavere også. Renten på kredittkort ligger ofte rundt 20 %, mens refinansieringslån kan være under 10 %.

Hvem kan refinansiere

Refinansiering er et tilbud både privatpersoner og bedrifter kan benytte seg av. Så lenge du har likviditet kan du få innvilget en gigantisk refinansering. Hvor mye gjeld du kan få samlet avhenger av hvor bra kredittscore du har, og om du har eiendeler banken kan ta pant i. Ønsker du å refinansiere, kan du gjøre dette på ulike måter. Du kan ta opp lån med sikkerhet i eiendeler du har, eller du kan ta opp et usikret lån. Renten på lån med sikkerhet vil være lavere enn renten på lån uten sikkerhet.

 • Samle usikrede lån og kreditter i et større lån
 • Samle all gjeld i boliglånet
 • Reduserte renteutgifter ved færre kreditorer

Fordeler med refinansiering

Samler du alle lån og kreditter du har på ett sted, vil du få en mer oversiktlig økonomi. Du vil ideelt sett kun ha én bank å forholde deg til, og ett lån å betale ned. På denne måten vil du redusere renteutgiftene betraktelig. Rentene på et kredittkort kan være noen hundre kroner i måneden. Har du flere kort blir renteutgifter alene flere tusen kroner i året. Ved å samle gjelden, reduserer du antall aktører du betaler renter til. Du vil også kunne få tilbud om en lavere rente. Hvis du refinansierer boliglånet, vil du få den desidert laveste renten.

 • Redusere utgiftene til nedbetaling av gjeld
 • Korte nedbetalingstiden
 • Bedre oversikt over økonomien

Konsekvenser av gjeldsregistret

Usikret gjeld er den gjeldsposten som har økt mest og raskest i Norge de siste årene. For å stanse denne utviklingen, ble innføring av gjeldsregister satt i gang. Med dette registrert kan både banker og privatpersoner se hva slags gjeld som er registrert på vedkommende. Når du søker om lån, vil bankene automatisk få tilsendt denne informasjonen. Dette har gjort søkeprosessen mer oversiktlig, og bankene kan gjøre en grundigere vurdering før nye lån blir innvilget. Det har derimot også blitt vanskeligere å få innvilget nye lån, og flere opplever å få avslag.

 • Bedre oversikt over all gjeld
 • Raskere behandling av lånesøknader
 • Færre får innvilget mer gjeld enn hva de kan betjene

Hovedregelen er at du ikke kan få innvilget mer lån enn fem ganger årsinntekten. Søker du lån som enslig, vil kun din personlige årsinntekt bli medregnet. Søker du sammen med noen, vil den samlede årsinntekten bli lagt til grunn. Skal dere for eksempel kjøpe hus sammen, vil du få innvilget lån tilsvarende fem ganger husstandens årsinntekt. Du må også huske på at det er rammen på kredittkort som blir regnet som gjeld. Har du kredittkort med en ramme på 10 000 kroner, men har kun benyttet deg av 2 000 kroner, vil du ha registrert en gjeld på 10 000 kroner.

Refinansiering med forbrukslån

En mulighet for refinansiering er å samle flere små lån og kreditter i et større forbrukslån. Et forbrukslån kan du søke om uavhengig av hva du trenger penger til. Dette er et usikret lån hvor en selv bestemmer hvordan pengene skal disponeres. Når du søker om forbrukslån for å samle andre lån må du oppgi hvor mye du ønsker å samle. På denne måten sikrer du at en søker om høyt nok beløp. Bankene vil også få informasjon om at du ikke skal ta opp mere lån, men samle det du har og ikke øke gjeldsgraden.

Samle gjeld i boliglånet

Eier du en bolig, kan du refinansierer lån med sikkerhet i boligen. Når du gjør dette, vil du samle alle lån og kreditter i boliglånet. Du kan enten øke boliglånet tilsvarende, eller du kan ta opp et lån med sikkerhet i boligen. Øker du boliglånet vil du få samme rente som lånet har i dag. Men du vil også måtte betale på lånet betydelig lenger. Nedbetalingstiden på boliglån ligger som oftest rundt 20 år. Selv om du har lav rentesats på dette lånet, vil du likevel betale betydelig mye i renter. Dette da du betaler over såpass lang tid.

 • Få samme rente som boliglånet
 • Lenger nedbetalingstid

Selv om rentene på boliglånet er betydelig lavere enn renten på forbrukslån, kan du ende opp med å betale mer. Hvor mye du betaler i renter avhenger av hvor høy rentesats du har. Og hvor lenge du betaler renter. Forbrukslån har som hovedregel en nedbetalingstid på 5 år, mens boliglånet er opp til seks ganger lenger. Så når du skal bestemme hvilken måte du vil refinansiere på, må du være bevisst på dette. Selv om boliglånet på papiret er billigere, kan du ende opp med å betale mer, ved å samle lånene i boliglånet.

Kutt renteutgiftene

Når du samler flere små lån i et større lån, unngår du å betale flere små beløp til flere banker. På denne måten kan du betale mer inn på ett lån, og dermed betale ned raskere. Når du refinansierer, vil du gjerne få tilbud om lavere rente. På denne måten kan du betale mer i avdrag, og lånet blir da nedbetalt raskere. Det er slik du kutter utgiftene i det lange løp. Hva lånet vil koste totalt, avhenger av hvor mye du låner. Også hvor mye du må betale i renter og avgifter.

Ofte stilte spørsmål

Hvor høye renter kan jeg forvente?

Dette avhenger av hvor og hvordan du samler lån og kreditter. Tar du forbrukslån vil rentene som oftest ligger mellom 10 % og 15 %. Det er bankene som avgjør hvilket rentenivå du vil bli tilbudt. Dette bestemmes av hvilken kredittscore du har, hvordan bankene vurderer den, og hvor høy risiko det utgjør for banken.

Hvordan kan jeg samle kredittkort?

Har du flere kredittkort kan alle disse samles i et større lån. Dette kan være et forbrukslån, boliglån eller rammekreditt. Prosessen er lik uansett hvilket lån du søker om. Har du rammekreditt kan du søke om å øke denne, og bruke det gjenstående til å betale ut kredittkort. Forbrukslån må du søke i banken om.

Hvor mye kan jeg spare?

Dette avhenger av hvor mye du har i gjeld fra før, og hvordan det refinansieres. Hvor lang tid du bruker på å betale ned lånet spiller også inn. Den totale kostnaden vil variere ut i fra hvor mye du har lånt. Samt hvor mye du betaler i renter, og hvor lenge du må betale på disse.