Refinansiering av lån er enkelt forklart å ta opp nytt lån, for å betale gamle. Da samler du alle utgifter til betjening av gjeld i en post, og får ned kostnadene. Dinside melder om flere banker som nå setter ned renten for å hjelpe forbrukere. Ved å samle lånene i et lån med lavere rente, vil du få ned kostnadene. Både det du betaler hver måned, og den totale summen, blir påvirket av renteendringer. Har du derfor mange smålån og kreditter med dyre renter, lønner det seg å samle disse.

Hvordan søke om refinansiering

Søk refinansiering på nett på samme måte som andre lån. Ønsker du lån for å samle annen gjeld, kan det være en fordel å sammenligne de ulike tilbudene. Gjør du dette, øker du sjansen for å få et godt tilbud. Dette er garantert å spare deg for renteutgifter. Hvis du kun søker én bank, er det også større sannsynlighet for avslag. Ved å benytte deg av en samleside, sparer du både tid og penger. Du sender kun én søknad, som de distribuerer videre til sine samarbeidspartnere. Du får tilbudene samlet her, slik at du enkelt kan sammenligne.

Banker som tilbyr refinansiering

De fleste banker tilbyr i dag en form for lån til refinansiering. Hos banker som Bank Norwegian og KomplettBank, som er forbruksbanker, kan du søke om forbrukslån. Dette er et lån uten sikkerhet, som har høyere rente. Her disponerer du selv slik du ønsker. Du kan for eksempel bruke forbrukslån til ferier, oppussing, eller samle kreditter og smålån. De tradisjonelle bankene som DNB og Sparebanken tilbyr også slike lån. Her kan du også søke om å samle gjeld i boliglånet. Dette vil gi en lavere rente, men lenger nedbetalingstid enn forbrukslån.

Samle smålån og kredittkort

Har du mange smålån eller kredittkort, vil det lønne seg å samle disse i ett. Kredittkort har ofte en effektiv rente på over 20 %. De dyreste forbrukslånene ligger på rundt 15 % effektiv rente, etter dagens satser. Det er også nye regler om hvor lang nedbetalingstid bankene kan tilby. Hovedregelen er at du ikke skal betale på forbrukslån og annen usikret gjeld, i mer enn 5 år. Ved refinansiering kan du få innvilget opp mot 15 år. Dette er likevel ikke anbefalt. Kredittkort skal som hovedregel også nedbetales på 5 år.

Reduser de totale kostnadene

Formålet med å samle lån og kreditter i ett større lån, er å redusere utgiftene til renter. Et eksempel er om du har fem ulike kredittkort, med 20 % rente på alle. Utgiftene til disse alene vil da løpe over 1 000 kroner i måneden. Dette blir mye i løpet av et år. Hvis du i tillegg kun har muligheten til å betale minstebeløpet hver måned, vil det ta lang tid å nedbetale kreditten. Samler du disse i ett lån, vil du for det første få en lavere rentesats. Dette frigjør kapital til avdrag, og lånet vil bli nedbetalt fortere.

Bli raskere gjeldfri

Når du reduserer hvor mye du betaler i renter, øker du også hva du kan betale i avdrag. Det er hvor mye avdrag du betaler hver måned, som avgjør hvor lang tid det tar å nedbetale. Før du søker om lån, kan du bruke en lånekalkulator. Dette for å se hvor mye det vil koste hver måned. For å bli gjeldsfri fortest mulig, er det anbefalt å ikke kutte ned mer enn nødvendig. Har du muligheten til å betale like mye som i dag, vil du se at lånet kan betales ned mye fortere.

Hjelpemidler for å beregne kostnaden

For å se hvor mye det vil koste i måneden å refinansiere gjelden, kan du benytte deg av en lånekalkulator. Der fyller du inn hvor mye du trenger å låne. Du justerer deretter nedbetalingstiden, for å se hvor mye det vil koste månedlig. Du kan også bruke en kalkulator som sammenligner dagens utgifter, med utgiftene til det nye lånet. Da kan du se hvor mye du vil spare på å refinansiere. Disse hjelpemidlene er lett tilgjengelig på nett. De aller fleste banker har en form for lånekalkulator integrert i sine lånesøknader.

Ulike muligheter for refinansiering

Lån og kreditter kan samles på flere forskjellige måter. Du kan for eksempel søke om å øke rammen på boliglånet. På denne måten kan du få all usikret gjeld, inn i dette ene lånet. Boliglån har en lavere rente. Denne er nå rekordlav, med flere banker som tilbyr under 1,5 % rente. Hvis du ikke har mulighet til dette, kan du søke forbrukslån. Disse lånene disponerer du fritt selv, og det kreves ingen sikkerhet. Rentene er høyere på disse lånene. Dette for å kompensere for den økte risikoen bankene tar.

Betale ekstra

Når du samler lån og kreditter, er det en fordel å velge et nytt lån du vet du kan betjene. Det er bedre å få en litt lavere månedskostnad, enn å ikke ha muligheten til å betjene lånet. Kan du betale mer, står du fritt til å gjøre dette. Alt ekstra som betales inn, går direkte til avdrag. Om du har muligheten til å betale noen hundre kroner mer hver måned, vil dette gå direkte til nedskriving av lånet. Dette vil korte ned nedbetalingstiden, og samtidig redusere de totale kostnadene.

Søk flere banker for å få bedre tilbud

Søker du lån flere steder, har du større sannsynlighet for å få dette innvilget. De ulike bankene vurderer etter forskjellige kriterier. Avslag i en bank, betyr ikke avslag hos alle. De ulike bankene kan også komme med forskjellige tilbud. Dette siden de opererer med ulike renter og gebyrer. Hvor mye det koster å opprette et lån, varierer også fra bank til bank. Når du søker flere, kan du sammenligne de ulike tilbudene. På denne måten finner du det som er mest gunstig for deg selv. Hovedsakelig med tanke på effektiv rente og totale kostnader.

Derfor lønner det seg

Har du mange smålån og kreditter, lønner det seg å refinansiere. Da får du samlet alle utgiftene til lån på ett sted. Når du får gjort dette, kan du altså redusere disse utgiftene. Slik kan du spare en selv for flere tusen kroner i året. Det er også slik mulig å få nedbetalt lånet raskere. Har du flere kredittkort, vil det også bli mer oversiktlig. Summen du betaler hver måned vil forbli den samme. Slik blir den private økonomien mer oversiktlig. De månedlige utgiftene til nedbetaling av gjeld blir slik forutsigbare.

https://nearadio.no/samle-lan-og-forbruksgjeld-med-refinansiering/19.23765

Print Friendly, PDF & Email

Written by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *